Eksempler på kampagner
Viggo: "I think someone who lives in the city and goes to a beautiful place, you get there and the first day: Its beautiful, I have to take pictures, I have to capture this.
Kampagnen "Når Kærlighed gør blind" sætter fokus på de juridiske og økonomiske konsekvenser, det kan få, hvis man ikke sørger for at sikre sig med testamente, aftale om særeje mv.
Reach for detailhandels-virksomheder er en trin for trin gennemgang og fortolkning af relevante dele af REACH for indkøbere og butikspersonale. REACH er EU´s samlede kemikalielovgivning.
Copyright (c) 2018 Researchgruppen Privacy Statement Terms Of Use Register